Jak budować relacje z mówcą i słuchaczami podczas tłumaczeń ustnych?

Aby budować dobre relacje podczas tłumaczeń ustnych, ważne jest być uprzejmym i okazać szacunek zarówno mówcy, jak i słuchaczom. 1. **Być uwagęna** - Należy dać znać, że się słucha poprzez kontakto wzrokowy, skinienie głową i używanie gestów. 2. **Pytania i potwierdzenia** - Zadawaj pytania, aby upewnić się, że dobrze rozumiesz przekazywaną informację. Na przykład: Czy dobrze zrozumiałem/aś, że mówiłeś/aś o...? 3. **Unikaj przerywania** - Wstrzymaj się z komentarzami lub pytaniami, dopóki mówca nie skończy swojego przekazu. 4. **Empatia** - Okazuj zrozumienie i wsparcie dla emocji wyrażanych przez mówcę, nawet jeśli nie zgadzasz się z jego/jej punktem widzenia. 5. **Wyrażaj uznanie** - Doceniaj wysiłek mówcy i jego/jej zdolności językowe, nawet jeśli popełnia błędy. Poprzez stosowanie tych zasad, możesz budować pozytywne relacje zarówno z mówcą, jak i słuchaczami podczas tłumaczeń ustnych.
Sitemap