Jak tłumaczyć żargon branżowy podczas tłumaczeń ustnych?

Podczas tłumaczeń ustnych żargon branżowy można tłumaczyć na prostsze słowa, aby wszyscy zrozumieli. Na przykład, zamiast powiedzieć przemysłowa automatyzacja procesów, można powiedzieć po prostu maszyny, które robią robotę za ludzi. Ważne jest, aby słuchać uwagi publiczności i wyjaśniać trudne słowa w sposób, który jest dla nich zrozumiały. To pomaga wszystkim zrozumieć, o czym mówisz, nawet jeśli nie znają fachowego języka.
Sitemap