Jakie są główne specjalizacje w tłumaczeniach ustnych?

W tłumaczeniach ustnych są różne specjalizacje, czyli obszary, na których tłumacze się specjalizują. Na przykład, jedną z głównych specjalizacji jest tłumaczenie medyczne, czyli tłumaczenie informacji związanych z medycyną. Inne specjalizacje to tłumaczenia prawnicze, biznesowe, techniczne czy konferencyjne. Każda z tych specjalizacji wymaga różnych umiejętności i znajomości terminologii z danego obszaru.
Sitemap