Jakie są ograniczenia tłumaczeń symultanicznych?

Ograniczenia tłumaczeń symultanicznych to przede wszystkim trudność w jednoczesnym słuchaniu, rozumieniu i tłumaczeniu w locie. Na przykład, gdy tłumacz ma problem z rozumieniem zdania, może to spowodować opóźnienie w przekładzie. Innym ograniczeniem jest brak możliwości korygowania błędów, ponieważ tłumaczenie odbywa się na żywo. Może to prowadzić do niedokładnych tłumaczeń lub pominięcia pewnych szczegółów. Dodatkowo, tłumacz symultaniczny może być zmęczony, co także wpływa na jakość tłumaczenia.
Sitemap