Jakie są różnice między tłumaczeniami ustnymi a pisemnymi?

Tłumaczenie ustne to przekazywanie informacji słownie, podczas gdy tłumaczenie pisemne odnosi się do przekładania tekstu na piśmie. Tłumaczenie ustne wymaga natychmiastowej reakcji, podczas gdy tłumaczenie pisemne pozwala na większe przemyślenie i poprawki. Na przykład: podczas rozmowy, tłumacz ustny musi szybko przekazać znaczenie słów, podczas gdy tłumacz pisemny może skupić się na dosłownym tłumaczeniu tekstu i poprawieniu go, jeśli jest taka potrzeba.
Sitemap