Jakie są wady korzystania z tłumaczeń ustnych?

Korzystanie z tłumaczeń ustnych może mieć kilka wad. Po pierwsze, istnieje ryzyko błędów lub niezrozumienia słów tłumacza. Na przykład, jeśli tłumacz nie słyszy dobrze lub źle tłumaczy, uczniowie mogą źle zrozumieć pytanie lub odpowiedź. Po drugie, tłumaczenia ustne mogą być czasochłonne. Jeśli tłumacz musi przekazywać każde zdanie lub słowo, cały proces może trwać dłużej niż czytanie tekstu. Na przykład, jeśli tłumacz musi tłumaczyć długie zdanie, to zajmuje więcej czasu niż szybkie przeczytanie tekstu. Wreszcie, korzystanie z tłumaczeń ustnych może sprawiać, że uczniowie nie uczą się języka obcego samodzielnie. Jeśli zawsze polegają na tłumaczeniach, mogą mieć trudności w komunikacji bez pomocy tłumacza. Dlatego warto również ćwiczyć rozumienie tekstu pisanego i mówionego w języku obcym, aby unikać pewnych wad tłumaczeń ustnych.
Sitemap